Till innehållet


Nätförbindelsen i Houtskär fungerar inte

28.9.2011

 

 

Nätförbindelsen i Houtskär är utslaget för tillfället. Orsaken är att nätkabeln kapats av i misstag. Stadens nätverk i Houtskär ligger också nere. Stadens nätverk fungerar dock i andra stadsdelar förutom Houtskär.

Man försöker hitta en lösning på problemet men det är ännu oklart när förbindelsen börjar fungera igen.

Upp