Till innehållet


Diskussionstillfälle om Vikens tidtabeller

24.5.2011

 

Diskussion om förbindelsebåten Vikens tidtabeller  

fredag 3.6. 2011 kl. 10.00  på Pensar (Paviljongen på Pensar syd) 

Egentliga Finlands NTM-central har begärt Väståbolands stads utlåtande beträffande höstens och vinters tidtabeller på förbindelsebåtarna.  I de kommundelar där det finns närservicenämnder har dessa getts möjlighet att avge utlåtande.

Inför beredningen av utlåtandet ges användarna längs ms Vikens rutt möjlighet att framföra sina åsikter genom detta möte.  

Välkommen! 

För mera information:
Christjan Brander
tfn 040 5951108

 


 

Upp