Till innehållet


De äldres situation efter stormen kartläggs i Väståboland

27.12.2011

Väståbolands stad kartlägger som bäst vilka hemmaboende äldre som eventuellt behöver hjälp med mat, vatten och värme efter stormen. Man kan vända sig till stadens service- och äldreboenden för att få hjälp av hemvården. Man kan även ringa numret 050 596 2615 för att få hjälp. 

Upp