Till innehållet


Årets fritidsboende uppmärksammades

8.8.2011
Fritidsboendeforum 045.JPG
Leif Westerén från Houtskärs samarbetsdelegation tog emot diplomet från stadsstyrelseordförande Sandra Bergqvist
 

 

Houtskär samarbetsdelegation vald till årets fritidsboende i Väståboland

Årets fritidsboende i Väståboland utsågs i år för första gången och utmärkelsen uppmärksammades vid årets fritidsboendeforum 6.8 i Nagu. Stadsstyrelsen valde att i år premiera Houtskärs samarbetsdelegation.

Föreningen, som före kommunsamgången kallades samarbetskommissionen har årligen ordnat gemensamma ”parlament” där gemensamma frågor för Houtskär diskuterats. Föreningen Pro Houtskär har också initierats av samarbetsdelegationen. Genom sina insatser framför allt för miljön och kulturen har föreningen gjort en stor insats för Houtskär och aktivt bidragit till en positiv stämning och framtidsanda i Houtskär.

Utmärkelsen kan ges till antingen en person eller en förening som på ett aktivt och positivt sätt arbetat för sin fritidsort och främjat samarbetet mellan deltidsboende och fastboende på orten.

Upp