Till innehållet


Skärgårdsvägens färjtidtabeller

14.4.2010
 

Meddelande gällande Skärgårdvägens färjtidtabeller

På grund av det rådande isläge på leden Korpo-Norrskata-Houtskär är vi tvungna att  fortsätta trafikera enligt vintertidtabell ända till torsdag kväll den 22.4.2010. På ifrågavarande led  träder vårtidtabellen  i kraft fredagen den 23.4.2010. 

På  Pargas-Nagu  och  Nagu-Korpo lederna övergår man till vårtidtabell som planerat fredagen den 16.4.2010

Tidtabellerna finns på internetadressen www.finferries.fi eller ompord på färjorna.   

Mer information fås av: 

Timo Mäkelä
Suomen Lauttaliikenne Oy
Tfn 0207 118 755, +358 408 425 303
www.finferries.fi

 

 

Upp