Till innehållet


Skärgårdshavets biosfärområdes vinterträff 2010

18.1.2010

Skärgårdshavets biosfärområdes vinterträff 2010 

 • När?                          
  Torsdagen 28 januari, kl.9.30-16.00

 • Var?                           
  Skärgårdscentrum Korpoström

 • För vem?                 
  Alla intresserade

 • Pris?                          
  Gratis inträde och kaffe. Lunch till självkostnadspris (10 €)

 • Transport?
  Gemensam busskjuts kan ordnas för sträckan Åbo-Pargas-Nagu- Korpo och Dragsfjärd-Kimito-Korpo ifall av tillräckligt många intresserade.   

 • Anmälning:                     
  Till Gunveig Österman helst senast den 21.1. Anmäl även intresse för gemensam skjuts och specialdiet.  


Program
:

09:30              Morgonkaffe med tilltugg

10:00             Välkomstord, Christjan Brander, chef för enheten Trafik och skärgård
                          vid Väståbolands stad

10:10             Presentation av biosfärområdets verksamhet, koordinator 
                         Katja Bonnevier

10:40             Inledning av seminariet:
                         
En helhetsbild över förändringar i Skärgårdshavet
                          Osmo Purhonen, ordf. för biosfärområdets styrgrupp, biträdande direktör vid 
                          Egentliga Finlands NTM-central (fd.Sydvästra Finlands miljöcentral)  

10:50             Fiskebeståndens förändringar, Ari Leskelä, Vilt och
                          fiskeriforskningsinstitutet

11:20             Yrkesfiskarens Skärgårdshav, Börje Holmberg, Dragsfjärd

11:50             Infoinslag: Tiaminas och tiaminbrist i Östersjön, Svante Wistbacka, Åbo 
                         Akademi

12:00             Förändringar hos bottendjuren, Reetta Räisänen, Sydvästra Finlands 
                          vattenskyddsförening r.f. 

Lunch 12:30-13:30 (till självkostnadspris 10€) 

13:30             Förändringar hos sjöfågel och säl, Mikael Nordström, Forststyrelsen

14:00             Människan och naturen i skärgården, Jorma Lindblom, Korpo

14:30             Infoinslag: Blåstången i Skärgårdshavet, Petri Vahteri, Åbo universitet

14:40             Klimatets och naturens förändringar, Ilppo Vuorinen; Åbo universitet

15:10-16:00  Diskussion med kaffe, leds av Christoffer Boström, Åbo Akademi

 

För övrig info kan ni kontakta Gunveig Österman eller Katja Bonnevier.

 

Upp