Till innehållet


Ett infomöte om reparationen på Rävsundsbron 2.3

16.2.2010
 

Reparationsentreprenaden på Rävsundsbron inleds i april

välkommen på ett informationsmöte om broreparationen 2.3.2010 kl. 10!

Reparationsentreprenaden på Rävsundsbron bereds som bäst och målet är att reparationsarbetet på bron ska kunna inledas i april i år.  

Arbetet kommer att medföra avsevärda olägenheter framför allt för den tunga trafiken. Som det nu ser ut kommer man att införa en viktbegränsning på 14 ton åtta gånger för minst ett dygn åt gången. I själva verket vet inte ens planeraren med full säkerhet hur länge avbrottet med införd viktbegränsning kommer att vara. Därtill måste trafiken tidvis ledas till ett körfält, dock utan någon viktbegränsning. 

Det ordnas ett informationsmöte om broreparationen i fullmäktigesalen i stadshuset i Pargas 2.3.2010 kl. 10.00. Broingenjör Jari Nikki från ELY-centralen i Egentliga Finland redogör för projektet på mötet. 

Tilläggsuppgifter:

Broingenjör Jari Nikki
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland/Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur
tfn 0400 821 596
www.ely-centralen.fi

Upp