Till innehållet


Informationsmöte om väg- och byggnadsplan i Framnäs 7.9

28.8.2010

 

Väståbolands stad uppgör en väg- och byggnadsplan för gång- och cykelvägen vid landsväg 180 (St. Karins–Korpo). Planeringsområdet är mellan Prostvik färjestrand och Ernholmsvägen, Nagu centrum. Sito Tampere Oy fungerar som planeringskonsult. 

På planeringsområdet planeras en ny gång- och cykelväg på norra sidan av landsväg, på en ca 13 kilometer långt avsnitt. Gång- och cykelvägen planeras huvudsakligen fristående från landsväg 180. Vid bergskärningar och några andra trånga ställen planeras gång- och cykelvägen i anslutning till körbanan avskild och höjd med kantsten.  

Planutkasten presenteras för allmänheten i Framnäs i Nagu 7.9.2010 kl. 17.00 – 18.30

 (landsvägsförordning 3 §). Markägare och övriga önskas ta del av tillfället och framföra eventuella åsikter i anslutning till planeringen. Markägare som är villiga att erbjuda passande områden för överloppsjordmassor får samtidigt visa sitt intresse till detta (landsvägslagen 27 §). 

Tilläggsinformation om planeringen ges av:

Egentliga Finlands ELY-central, Timo Bäcklund, tfn 0400 885 201,
Väståbolands stad, Matias Jensén, tfn 044 358 5724 och
Sito Tampere Oy, Johanna Plihtari-Siltanen, tfn 040 199 3521.

Väståbolands stad

eruf alue_SWE.jpg havkraftEU_rgb.jpg

 Upp