Till innehållet


Forum för skärgårdsforskning 26.11.2010

15.11.2010

 

Forum för skärgårdsforskning:
“Hemhamnen – kvalitativt boende i skärgården”
 

fredagen den 26.11 kl. 10 – 16 i Skärgårdscentrum Korpoström 

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och Skärgårdshavets biosfärområde arrangerar för 5. gången Forum för skärgårdsforskning, medarrangör denna gång är Åbolands Skärgårdsstiftelse. Evenemanget är öppet för alla invånare: fast bosatta, deltidsboende och kommande skärgårdsbor, tjänstemän, förtroendevalda och forskare. 

Skärgården måste kunna erbjuda både de nuvarande invånarna och inflyttare olika former av kvalitativt boende. Kan skärgården bli ett lockande område för många av dem som vill välja en natur- och havsnära livsstil, även i ytterskärgården, men som behöver digitalsamhällets tjänster för sin utkomst och för sin trivsel? Hur borde ett hållbart skärgårdssamhälle planeras?  

Under dagen belyses även bl.a. bosättningens inverkan på naturen och miljön, bevarandet av landskapet, kulturarvet och den byggda miljön, gemenskapens och föreningarnas betydelse för inflyttning, planeringsfrågor, digitalsamhällets och framtidens flexibla arbetsmodeller som en möjlighet för skärgården, kommunikationerna, deltidsboendets roll mm. 

PROGRAM: 

9.30-10 Ankomstkaffe/te med salt bit.  

10-12     Bengt Backman,ordförande för Åbolands skärgårdsstiftelse: Bosättningen i den 
                 yttre skärgården
                 Christjan Brander, sektorchef, Väståbolands stad: Kommunikationerna i 
                 skärgården – grundstenen för arbete och boende i en levande skärgård.
                 Utlokalisering av arbetsplatser i skärgården.
                 Yrjö Sahlstedt, arkitekt, Raseborg: Förutsättningar för en hållbar 
                 samhällsplanering i skärgården. Vart strävar vi? På vems villkor?  

12-12.45  LUNCH   (kortfilmen “Korpo 2040” visas kl. 12.30)

12.45-14.30 
                 Sami Tantarimäki, FD, projektledare, Åbo universitet/Brahea: Flexibelt 
                 arbete – en chans för att få fler invånare i skärgården. Tar vi den chansen? 
                 (inledningen hålls på finska)
                 Marianne Hemgård, Curatio Byggnadsvårdsföreningen i Åboland: Det äldre ´
                  byggnadsbeståndet i skärgården som trivselfaktor   
                 Leif Lindgren, skyddsbiolog, Forststyrelsen: Bosättningens inverkan på
                 förändringar i naturen och miljön
                 Pia Prost, byaombud för Åboland: Samhörighetens betydelse för inflyttning och
                  trivsel

14.30-15   Kaffe/te 

15-16    Bo-Erik Ekström (styrgruppsordf.) och Erik Berglund (projektledare), 
                projektet “Trygga skärgårdsboendet”: Deltidsboendets ekonomiska och strategiska
                betydelse för en livskraftig skärgård

                Avslutning:
               Jan-Åke Törnroos, professor, Åbo Akademi:
               Digitaliseringen och skärgårdens näringsliv, exempel från Brändö

 

ANMÄLNINGAR senast måndagen den 22.11 till: 

Nina Söderlund, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, tfn 050-527 8180 eller  

Gunveig Österman

Meddela i samband med anmälning om behov av bilskjuts från Åbo eller Pargas (ingen busstransport ordnas denna gång). 

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi       www.skargard.fi

Skärgårdshavets biosfärområde   www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi 

Åbolands skärgårdsstiftelse www.abolandsskargardsstitftelse.fi

 Upp