Mene sisältöön


Terapia-altaan käyttö

2.12.2010
   
Folkhälsantalon terapia-allastilojen käyttämistä koskevat periaatteet
 1. Allas ei tule olemaan avoimena yleisölle. Toimintaa tulevat harjoittamaan erilaiset toimijat kuten yhdistykset, kunta tai yksityiset yritykset. Toimintaa harjoittavat tahot vuokraavat allasajat sosiaali- ja terveysosastolta. Toimintaa harjoittavan tahon tulee aina nimetä ryhmänohjaaja, joka vastaa ryhmän turvallisuudesta allastiloissa.

 2. Altaan käyttämisestä laskutetaan seuraavat kulut:
  - Kunnan omasta toiminnasta 30 euroa/tunti
  - Paikallisilta yhdistyksiltä 45 euroa/tunti
  - Yksityisiltä yrityksiltä, muilta oikeushenkilöiltä ja Länsi-Turunmaan kaupungin 
     ulkopuolisilta yhdistyksiltä 60 euroa/tunti

  Vuokrat laskutetaan jälkikäteen varattujen tuntien perusteella riippumatta siitä, onko aikoja käytetty vai ei.

 3. Allasajat julistetaan haettaviksi kerran keväällä ja kerran syksyllä. Osastopäällikkö päättää allasaikojen jakamisesta sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti. Vapaita aikoja myönnetään kauden kuluessa niille, jotka anovat aikoja ensimmäisenä.

  Allasaikojen myöntämisessä noudatetaan seuraavaa järjestystä:

  1. Sosiaali- ja terveysosaston oma toiminta

  2. Sivistysosaston toiminta

  3. Muu kunnallinen terveyttä edistävä ja ennalta ehkäisevä toiminta

  4. Paikalliset ennalta ehkäisevää ja terveyttä edistävät toimintaa harjoittavat
       yhdistykset, joiden kohderyhmä on vanhusväestö tai lapset ja nuoret

  5. Yksityiset yritykset

  6. Muut paikalliset yhdistykset ja ryhmät

  Niissä tapauksissa, joissa saman priorisointiryhmän eri tahojen toiveet menevät ristiin, ratkaisu pyritään löytämään ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli ratkaisua ei saavuteta neuvottelemalla, annetaan arvan ratkaista.

  Kunnan allaskoordinaattori tulee olemaan tavattavissa allastiloissa tiettyinä aikoina arkisin, mutta toimintaa harjoittava taho vastaa aina osallistujien turvallisuudesta allastiloissa. Koululaisryhmien ja päiväkotiryhmien osalta opettajalla on aina päävastuu oppilaistaan/lapsiryhmästään. 

  Sosiaali- ja terveyslautakunta, 21.10.2010

Sivun alkuun