Till innehållet


Nya fastighetsförteckningar

23.4.2009

 

PARGAS

Ny kommunnummer och nya bynamn

Som en följd av kommunsammanslagningen och det nya namnet Väståboland, har fastighetsbeteckningen för alla tomter och lägenheter i Pargas ändrats vad gäller kommunnummern. Fastighetsbeteckningen består av en nummerserie enligt följande:kommun – stadsdel/by – kvarter-tomtnummer/registernummerT.ex. 445-7-2-7; Väståbolands stad, stadsdel 7 (Norra Centrum), kvarter 2, tomt 7

Väståbolands nya kommunnummer är alltså 445 (Pargas nummer var 573). Stadsdelarnas och byarnas nummer i Pargas är oförändrade, medan byarnas nummer i övriga Väståboland har ändrats. På grund av att flera byar i en kommun inte kan ha samma namn, har Lantmäteriverket beslutat ändra namnet för följande byar: Björkö, Finby, Norrby, Prästgården, Simonby, Strandby, Sydänperä, Såris, Söderby och Träskby. Nämnda byar har fått tillägget Pargas framför det gamla namnet, Pargas Björkö, Pargas Finby osv.

NAGU

Nya fastighetsbeteckningar och bynamn

Som en följd av kommunsammanslagningen och det nya namnet Väståboland, har beteckningen för alla fastigheter i Nagu ändrats vad gäller både kommun- och bynummer. Fastighetsbeteckningen består av en nummerserie enligt följande:kommun – by – registernummerT.ex. 445-531-2-1; Väståbolands stad, Andtböle by (531), registernummer 2:1

Väståbolands nya kommunnummer är alltså 445, Nagus motsvarande nummer var 533. Byarnas nummer har ändrats från 401-485 till 531-608. På grund av att flera byar i en kommun inte kan ha samma namn, har Lantmäteriverket beslutat ändra namnet för följande byar: Berghamn, Böle, Finnby, Prestgården, Simonby, Strandby, Sydänperä och Såris. Nämnda byar har fått tillägget Nagu framför det gamla namnet, Nagu Berghamn, Nagu Böle osv. 

KORPO

Nya fastighetsbeteckningar och bynamn

Som en följd av kommunsammanslagningen och det nya namnet Väståboland, har fastighetsbeteckningen för alla fastigheter i Korpo ändrats vad gäller både kommun- och bynummer. Fastighetsbeteckningen består av en nummerserie enligt följande:kommun – by – registernummerT.ex. 445-609-3-41; Väståbolands stad, Aspö by (609), registernummer 3:41

Väståbolands nya kommunnummer är alltså 445, Korpos motsvarande nummer var 279. Byarnas nummer har ändrats från 401-444 till 609-652. På grund av att flera byar i en kommun inte kan ha samma namn, har Lantmäteriverket beslutat ändra namnet på byarna Björkö, Böle och Prestgården till Korpo Björkö, Korpo Böle och Korpo Prästgården. 

HOUTSKÄR

Nya fastighetsbeteckningar och bynamn

Som en följd av kommunsammanslagningen och det nya namnet Väståboland, har beteckningen för alla fastigheter i Houtskär ändrats vad gäller både kommun- och bynummer. Fastighetsbeteckningen består av en nummerserie enligt följande:kommun – by – registernummerT.ex. 445-656-1-19; Väståbolands stad, Hyppeis by (656), registernummer 1:19

Väståbolands nya kommunnummer är alltså 445, Houtskärs motsvarande nummer var 101. Byarnas nummer har ändrats från 401-419 till 653-670. På grund av att flera byar i en kommun inte kan ha samma namn, har Lantmäteriverket beslutat ändra namnet för byarna Berghamn, Björkö och Träsk till Houtskärs Berghamn, Houtskärs Björkö och Houtskärs Träsk. 

INIÖ

Nya fastighetsbeteckningar och bynamn

Som en följd av kommunsammanslagningen och det nya namnet Väståboland, har beteckningen för alla fastigheter i Iniö ändrats vad gäller både kommun- och bynummer. Fastighetsbeteckningen består av en nummerserie enligt följande:kommun – by – registernummerT.ex. 445-675-1-20; Väståbolands stad, Keistiö by (675), registernummer 1:20

Väståbolands nya kommunnummer är alltså 445, Iniös motsvarande nummer var 150. Byarnas nummer har ändrats från 401-410 till 673-677. På grund av att flera byar i en kommun inte kan ha samma namn, har Lantmäteriverket beslutat ändra det officiella registernamnet för byarna Norrby och Söderby till Iniö Norrby och Iniö Söderby. 

Upp