Till innehållet


Distributionen av hushållsvatten fungerar igen normalt på Kirjalaön

12.6.2009
        

VATTENLEDNINGEN UNDER HESSUND I PARGAS HAR FÖRNYATS – DISTRIBUTIONEN AV HUSHÅLLSVATTEN FUNGERAR IGEN NORMALT

Vattenledningen under Hessund i Pargas kommunområde i Väståbolands stad har förnyats. Distributionen av hushållsvatten fungerar igen normalt på Kirjalaön. 

 

 

Upp