Förvaltningsorgan Senaste möte Dokumenttyp
Stadsfullmäktige 26.09.2017 Protokoll
 
Stadsstyrelsen 16.10.2017 Föredragningslista
 
Bildningsnämnden 16.10.2017 Föredragningslista
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 03.10.2017 Protokoll
Bygg- och miljönämnden 18.10.2017 Föredragningslista (+ tilläggslista)
Bygg- och miljönämndens vägsektion Inga publicerade möten
Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.04.2017 Protokoll
Kulturnämnden 10.10.2017 Protokoll
Miljönämnden 10.05.2017 Protokoll
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 09.10.2017 Protokoll
Social- och hälsovårdsnämnden 17.10.2017 Föredragningslista
Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster 11.04.2017 Protokoll
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 23.10.2017 Föredragningslista
 
Houtskärs närservicenämnd 18.12.2012 Protokoll
Houtskärsnämnden 18.10.2017 Föredragningslista
Iniö närservicenämnd 20.12.2012 Protokoll
Iniönämnden 06.10.2017 Protokoll
Korpo närservicenämnd 28.11.2012 Protokoll
Korponämnden 18.10.2017 Föredragningslista
Nagu närservicenämnd 18.12.2012 Protokoll
Nagunämnden 03.10.2017 Protokoll