Förvaltningsorgan Senaste möte Dokumenttyp
Stadsfullmäktige 12.12.2017 Protokoll
 
Stadsstyrelsen 15.01.2018 Föredragningslista
 
Bildningsnämnden 13.12.2017 Protokoll
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 17.01.2018 Föredragningslista
Bygg- och miljönämnden 17.01.2018 Föredragningslista (+ tilläggslista)
Bygg- och miljönämndens vägsektion Inga publicerade möten
Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.04.2017 Protokoll
Kulturnämnden 28.11.2017 Protokoll
Miljönämnden 10.05.2017 Protokoll
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 17.01.2018 Föredragningslista
Social- och hälsovårdsnämnden 14.12.2017 Protokoll
Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster 11.04.2017 Protokoll
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 20.11.2017 Protokoll
 
Houtskärs närservicenämnd 18.12.2012 Protokoll
Houtskärsnämnden 18.10.2017 Protokoll
Iniö närservicenämnd 20.12.2012 Protokoll
Iniönämnden 06.10.2017 Protokoll
Korpo närservicenämnd 28.11.2012 Protokoll
Korponämnden 18.10.2017 Protokoll
Nagu närservicenämnd 18.12.2012 Protokoll
Nagunämnden 14.12.2017 Protokoll